Het zorgaanbod in Nederland moet goed aansluiten op de zorgvraag. Maar welke zorgvragen spelen er eigenlijk? We verzamelen en analyseren de zorggegevens die eerstelijns zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in elektronische medische dossiers. 

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnEen van de databases van het Nivel
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Aan de hand van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, weten we bijvoorbeeld of er griep of een andere infectieziekte heerst, of gezondheidscampagnes het juiste effect hebben gehad en met wat voor zorgvragen mensen bij een huisarts of paramedicus aankloppen.


Over ons onderzoekOver ons onderzoek
Met welk doel verrichten we ons onderzoek en leveren we onze cijfers? Welke activiteiten ondernemen we hiertoe en tot welke resultaten leidt dit? En wat is het belang van ons onderzoek, en voor wie is dit van belang? Bij Over ons onderzoek geven we antwoord op deze vragen.


Cijfers over aandoeningenCijfers over aandoeningen
De cijfers over gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers).
 
Wekelijks: signaleringscijfers plotselinge veranderingen morbiditeit, met name infectieziekten
Wekelijks bieden we op onze website de actuele cijfers aan over het optreden van plotselinge veranderingen in ziektepatronen, met name infectieziekten. Deze cijfers worden binnen Nivel Zorgregistraties verzameld met de methode van Surveillance, aangevuld met gegevens van onze Peilstations. Ook de wekelijkse griepcijfers zijn hier te vinden, evenals de cijfers over andere aandoeningen die relevant zijn om te vermelden.

Jaarlijks: kerncijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen
De jaarlijkse kerncijfers over het voorkomen van zieken en aandoeningen, incidentie en prevalentie, worden verzameld en geanalyseerd met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Griep: wekelijkse surveillancecijfers en meer
Griep is een van de aandoeningen waarover het Nivel wekelijks rapporteert.
De wekelijkse griepcijfers van Nivel Surveillance zijn toonaangevend en verschijnen regelmatig in allerlei media.
We bieden daarnaast informatie over griep als aandoening. Deze vindt u bij Griep, verdiepende informatie.


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers over de zorgverlening in de eerste lijn: aard, omvang en kwaliteit
In opdracht van het ministerie van VWS leveren we jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Hiertoe verzamelen, bewerken en analyseren van de jaargegevens van de eerstelijns zorgaanbieders en rapporteren we daarover op de website. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, huisartsenposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten. Van al deze zorgverleners presenteren we tevens de cijfers over de kwaliteit van die verleende zorg.

Dit maakt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uniek
We nemen een unieke positie in binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland

  1. We beschikken over een enorme hoeveelheid en diversiteit aan zorgdata.
  2. We beschikken over data over de gehele eerstelijnszorg. Hiertoe ontvangen we de zorggegevens van honderden eerstelijnszorgaanbieders verspreid over het hele land.
  3. We presenteren onze data jaarlijks én wekelijks (kerncijfers én signaleringscijfers) en spelen hiermee in op de actualiteit.
  4. We kunnen verschillende van onze data snel combineren voor onderzoeksvragen met een bredere scope.
  5. We hebben veel expertise en ervaring over het verzamelen en verwerken uit elektronische patiëntendossiers.
  6. We maken daarbij gebruik van de laatste, innovatieve  technieken.
  7. Omdat we dit al jaren doen kunnen we de actuele resultaten goed vergelijken met die uit het verleden.
  8. We werken samen met veel onderzoekspartijen, zowel intern en extern. Daardoor is er sprake van kruisbestuiving en kunnen onze cijfers eenvoudig gerelateerd worden aan ander onderzoek binnen én buiten het Nivel.


Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethoden Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor de totstandkoming van de verschillende cijfers op onze website gebruiken wij verschillende bronnen en methoden.

Methoden

Projecten
Organisatie Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een structuur van governance, die de interne kwaliteit en de inbedding in het veld van stakeholders en deelnemende zorgverleners borgt. We voldoen hiermee aan de eisen van certificering conform de ISO 9001:2008 criteria.
 

Privacybescherming
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


SubsidieSubsidie
Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?