plaatje niet beschikbaar

LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal. Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM.

Meer ouderen met griepachtige klachten
Afgelopen week rapporteerden de Peilstation huisartsen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn 106 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten. Ondanks deze hoge incidentie spreken we niet meer van een griepepidemie, omdat er nog nauwelijks influenzavirus wordt gevonden in de monsters die worden afgenomen bij een deel van de patiënten. Het aantal mensen met griep­achtige klachten was in week 13 het hoogst in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder en in de regio’s Zuid (Zeeland/Noord-Brabant/Limburg) en Noord (Friesland/ Groningen/Drenthe).

Meer SARS-CoV-2, minder influenzavirus
De Peilstation huisartsen nemen bij een aantal patiënten met griepachtige klachten monsters af die door onze samenwerkingspartner RIVM onderzocht worden op influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en SARS-CoV-2 (www.rivm.nl).
Vorige week werd in 8 van de 41 (20%) monsters het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) gevonden. De positieve SARS-CoV-2-patiënten waren afkomstig uit de regio’s West (Utrecht/Noord-Holland/ Zuid-Holland), Zuid (Zeeland/Noord-Brabant/Limburg) en Oost (Overijssel/Gelderland/Flevoland) en vielen in de leeftijdsgroepen 15-44 jaar, 45-64 jaar en 65 jaar of ouder. Verder werd in deze monsters eenmaal (2%) influenzavirus subtype A (subtype onbekend), 2 maal (5%) RSV en 3 maal (7%) rhinovirus gevonden. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

Overige surveillance cijfers huisartsen
Uit de cijfers van de Nivel surveillance blijkt dat huisartsen vorige week meer patiënten zagen van 65 jaar of ouder met de diagnose ‘andere infecties(s) luchtwegen’. Deze diagnose gebruiken huisartsen nu vooral om patiënten met ziekte door het nieuwe coronavirus (COVID-19) te registreren. Bij jongere leeftijdsgroepen was er juist een daling te zien. De hoogste cijfers werden gezien in Noord-Brabant, gevolgd door Limburg en Gelderland. Veel andere aan COVID-19 gerelateerde gezondheidsproblemen lieten een daling zien ten opzichte van de week ervoor: koorts, benauwdheid, hoesten, symptomen/klachten van de keel, acute luchtweginfecties en longontsteking.  

Meer tevredenheid over informatievoorziening en maatregelen coronavirus
Leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is in week 12 van 2020 opnieuw gevraagd hoe ze denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Hieruit blijkt dat ten opzichte van de vragenlijst in week 9, minder mensen behoefte hebben aan meer informatie over het nieuwe coronavirus (16% in week 12 tegenover 26% in week 9) en meer mensen tevreden zijn over de maatregelen die Nederland neemt om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen (78% tegenover 50%). Daarnaast denken meer mensen dat het (enigszins) waarschijnlijk is dat ze dit jaar ziek worden door het nieuwe coronavirus (28% tegenover 7%) en zijn meer mensen bezorgd over hun eigen gezondheid (41% tegenover 19%) en die van familieleden (62% tegenover 28%). Ook nemen meer mensen maatregelen om zichzelf of hun familie te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (78% tegenover 13%). Maatregelen die veel werden genoemd in week 12 waren het beperken van sociale contacten, meer thuis blijven, vaker handen wassen, en het opvolgen van de richtlijnen van de overheid.

Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft griepachtige klachten
Uit de Nivel monitor naar zelf-gerapporteerde klachten onder de algemene bevolking in week 12 blijkt dat 19% van de deelnemers klachten had van verkoudheid of griep. Dat is vergelijkbaar met de week ervoor (20%). Ook het aantal mensen dat voor deze klachten een arts heeft geraadpleegd (11%) is gelijk gebleven. De mensen met klachten geven aan vooral last te hebben van een loopneus/verstopte neus (73%), hoesten (51%) en keelpijn (35%). De meerderheid had geen koorts (91%).

Het actuele Nivel surveillance bulletin vindt u hier:

Nivel surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering Nivel surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de Nivel website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het Nivel surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts, een aantal aandoeningen die vooral bij jonge kinderen voorkomen (koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta) en andere relevante symptomen en aandoeningen.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/klinische-virologie
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/